OM OPPLÆRINGEN

Obligatorisk opplæring i førerkort klasse B

VÅRT MÅL

Vårt mål er å hjelpe deg frem på veien til førerkortet på en trygg og sikker måte og samtidig skape kjøreglede og trivsel i undervisningen. Resultatet er dyktige ansvars- og miljøbevisste bilførere.

GENERELLE OPPLYSNINGER

En kjøretime varer 45 minutter.

Timebestilling skjer direkte med trafikklærer eller via våre nettsider og TABS.

Avbestilling av timer må skje senest kl 12 siste virkedag før timen. Avbestilling senere enn dette vil bli belastet full timepris.

Avbestilling av kurs og førerprøve må skje senest to virkedager før. Avbestilling senere enn dette vil bli belastet full pris.

Opplæringen består av 4 trinn hvor dine kjøreferdigheter avgjør hvilket trinn du befinner deg på;

Trinnene i føreropplæringen

Føreropplæringen er trinnvis og delt inn i fire trinn. Målene for de ulike trinnene angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen for neste trinn. Etter endt opplæring skal eleven ha kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som er nødvendig for å kjøre i samsvar med hovedmålet.

På alle trinn er det deler med obligatorisk opplæring med fastsatt timetall som alle må gå gjennom. Læreplanen sier hvilke andre mål som skal nås på de ulike trinnene. Kunnskaper, ferdigheter, holdninger, motivasjon og innsatsviljen er med på å bestemme hvor mye opplæring som er nødvendig for å nå disse målene.

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjøretøykompetanse
 • Trinn 3: Trafikal del
 • Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei

Trafikalt grunnkurs

Består av 10 timer teori med tema:

 • Trafikkopplæring
 • Trafikk og førerrollen
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Trafikant i mørket

Trafikant i mørket er et kurs på vekt på risikovurdering og ferdsel i mørket, årsaker til ulykker, siktstrekninger og lysbruk ved ulike situasjoner i mørket.

I perioden 1. november til 15. mars må alle gjennomføre kurset i forbindelse med trafikalt grunnkurs og før man kan gå opp til førerprøven. Har du tatt trafikalt grunnkurs eller fått førerkort utenom denne perioden og ikke gjennomført kurset, må du gjennomføre dette innen utløpsdato på ditt bevis for øvelseskjøring / førerkort, hvis ikke mister du retten til å kjøre,

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs med vekt på plikter og tiltak ved trafikkulykker. Kurset er obligatorisk for alle som gjennomfører føreropplæring.

4 timer førstehjelpskurs med vekt på:

 • Plikter ved trafikkuhell
 • Tiltak ved trafikkulykke

TRINN 1

består av:

Trafikalt Grunnkurs
Trafikant i mørket
Førstehjelpskurs

TRINN 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 2 er starten på den praktiske opplæringen hvor du lærer å mestre bilen rent kjøreteknisk. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å vurdere om målene for øvelsene på dette trinnet er oppnådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å vurdere om målene for øvelsene på dette trinnet er oppnådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

Trafikal del

Øvelsene på trinn 3 er rettet mot læring av trafikale ferdigheter i variert vei- og trafikkmiljø. Forbikjøring, trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på øvingsbane blir gjennomført på slutten av trinnet.

Forbikjøring, trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på øvingsbane blir gjennomført på slutten av trinnet.

TRINN 3

Trafikal del

TRINN 4:

Sikkerhetskurs på vei

Sikkerhetskurs på vei

Denne delen av opplæringen inneholder en kombinasjon av teori og kjøring i variert trafikkmiljø med vekt på vurdering av risiko, trafikale holdninger og selvinnsikt. Kurset består av:

 • 2 timer risikoteori
 • 5 timer kjøring i landeveismiljø
 • 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
 • 2 timer refleksjon og oppsummering

Kjøreopplæring for funksjonshemmede

ABC Trafikkskole er en av få trafikkskoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vi har egne biler med spesialutstyr som rattkule med og uten kjørebrytere, håndbetjent gass/brems, venstrebensgass og pedalsett for kortvokste. Vi underviser også i elevenes egne spesialtilpassede biler.

Vår kompetansebrukes også av Nav Bilsenter Østlandet og Sunnaas sykehus. Vi bistår også bilombyggerfirma som Etac og Handycare ved behov.